O nás

Poskytujeme služby všeobecného praktického lékaře.

Smluvní pojišťovny: 111, 201, 207, 211

Vybavení ordinace v Osečné

 • Glukometr (okamžité stanovení hladiny cukru v krvi)
 • INR (kontrola účinnosti Warfarinu – lék na ředění krve)
 • CRP (stanovení parametru zánětu, odběr krve z prstu – posouzení nutnosti léčby antibiotiky)
 • Glykovaný hemoglobin (stanovení „dlouhého cukru“ – posouzení kompenzace cukrovky)
 • TOKS (vyšetření přítomnosti krve ve stolici, užití v prevenci nádorových onemocnění)
 • EKG
 • ABPM (tlakový Holter, 24-hodinová monitorace krevního tlaku)
 • orientační spirometrie (vyšetření parametrů dýchání)
 • pulsní oxymetrie (vyšetření saturace krve kyslíkem)
 • stanovení D-dimerů (možnost vyloučení žilní trombózy)
 • stanovení pro-BNP (diagnostika srdečního selhání)

lékař: MUDr. Pavel Kočí (atestace všeobecný praktický lékař, interna, nefrologie)

sestra: Lucie Bajanová