O nás

Poskytujeme služby všeobecného praktického lékaře.

Smluvní pojišťovny: 111, 201, 207, 211

Vybavení ordinace v Osečné

  • Glukometr (okamžité stanovení hladiny cukru v krvi)
  • INR (kontrola účinnosti Warfarinu – lék na ředění krve)
  • CRP (stanovení parametru zánětu, odběr krve z prstu – posouzení nutnosti léčby antibiotiky)
  • Glykovaný hemoglobin (stanovení „dlouhého cukru“ – posouzení kompenzace cukrovky)
  • TOKS (vyšetření přítomnosti krve ve stolici, užití v prevenci nádorových onemocnění)
  • EKG
  • ABPM (tlakový Holter, 24-hodinová monitorace krevního tlaku)
  • orientační spirometrie (vyšetření parametrů dýchání)
  • pulsní oxymetrie (vyšetření saturace krve kyslíkem)

lékař: MUDr. Pavel Kočí (atestace všeobecný praktický lékař, interna, nefrologie)

sestra: Lucie Bajanová